LEDARSKAPSCOACHING

LEDARSKAPSCOACHING - ETT PROGRAM FÖR DIG SOM VILL VÄXA SOM LEDARE!

Våra program levereras antingen fysiskt på plats eller digitalt. Dina behov styr hur vi lägger upp programmet.

Det här är några av fördelarna med programmet:

+ Du upptäcker dina egna ledarskapsmönster och beteenden.

+ Du ökar din egna förståelse kring din egna ledarstil, lär dig att kommunicera för att bygga relationer och skapa framgångsrika team

+ Vår ledarskapscoaching bygger också på att vitalisera din egna personliga, professionella och organisatoriska vision.

+ Du kommer få insikter kring dina styrkor och dessa bygger vi vidare på i våra samtal.

+ Du ökar Din förmåga att förändras och flyttar till en högre nivå av ditt ledarskap.

+ Du utvecklar en personlig ledarskapsväg som säkerställer att du förblir inspirerade och motståndskraftig för framtiden.

+ Du utvecklar förmåga till uthållighet och autentiskt ledarskap.

+ Ökad förmåga till måluppfyllelse. 

+ Ökad förmåga att bibehålla balans i livet och minska stressen.

Skräddarsytt upplägg och omfattning diskuteras vid första strategisamtalet.

Checka ut

Dubbelkontrollera gärna din e-postadress.
Vi skickar ditt kvitto eller faktura och annan viktig information till den här e-postadressen.

Fakturaadress

Deltagare

Order summary

Ledarkspa 800x800

LEDARSKAPSCOACHING

Ledarskapscoaching

Som ledare har vi så många möjligheter att göra en positiv påverkan på andra människor, på teamet och på resultaten. För att kunna göra detta behöver vi hitta våra egna drivkrafter och beteenden, vår egna vision och våra värderingar, förstå våra styrkor och bygga vidare på dem. Det gäller också att skapa medvetenhet kring våra blinda fläckar och hantera våra rädslor.

​Under ett ledarskapsprogram kan vi arbeta med följande: 

  • Insikter och förståelse kring sitt egna beteende och kommunikationsstil.

  • Strategisk kompass, planering och struktur

  • Motiverande och mätbara mål - på organisatorisk, personlig och professionell nivå.

  • Autentiskt och Agilt ledarskap

  • Resultat 

  • Relationsskapande kommunikation

  • Feedback

  • Beslutfattande

  • Transformation och hantera förändringar

  • Expandera ledarkapaciteten och trängin av ledarförmågor.​

SEK 14800
Totalt att betala SEK 14800

Betalningsinformation

Alla transaktioner är säkrade med 256-bitars kryptering.