AFFÄRS- OCH FÖRETAGSCOACHING

FÖRETAGS- &AFFÄRSCOACHING - ETT PROGRAM FÖR DIG SOM VILL VÄXA SOM MÄNNISKA, FÖRETAGARE OCH SOM VILL “LEVLA” UPP SITT FÖRETAG!

Våra program levereras antingen fysiskt på plats eller digitalt. Dina behov styr hur vi lägger upp programmet.

Det här är några av fördelarna med programmet:

+ Du upptäcker dina egna ledarskapsmönster och beteenden.

+ Du ökar din egna förståelse kring din egna ledarstil, lär dig att kommunicera för att bygga relationer och skapa framgångsrika team

+ Vår coaching bygger också på att vitalisera och visualisera din egna personliga, professionella och företagets vision.

+ Du kommer få insikter kring dina styrkor och dessa bygger vi vidare på i våra samtal.

+ Du ökar Din förmåga att förändras och flyttar till en högre nivå av ditt företagande och ditt ledarskap.

+ Du utvecklar en personlig ledarskapsväg som säkerställer att du förblir motståndskraftig för framtiden.

+ Du utvecklar förmåga till uthållighet och autentiskt ledarskap.

+ Ökad förmåga till måluppfyllelse. 

+ Ökad förmåga att bibehålla balans i livet och minska stressen.

Skräddarsytt upplägg och omfattning diskuteras vid första strategisamtalet.

Checka ut

Dubbelkontrollera gärna din e-postadress.
Vi skickar ditt kvitto eller faktura och annan viktig information till den här e-postadressen.

Fakturaadress

Deltagare

Order summary

Feedback 800x800

AFFÄRS- OCH FÖRETAGSCOACHING

Affärs- och företagscoaching

Som entreprenör, företagare eller ledare behöver vi ofta ha ett bollplank, en coach, som stöttar i processen att växa som både människa och som entreprenör och företagare - för att kunna växla upp vårt företag.

Vår affärs- och företagscoaching kan handla om allt från hur man får balans i livet, göra rätt saker och prioritera, sätta mål och skapa handlingsplan för att kunna uppnå dem. Det kan också handla om att utveckla sitt egna ledarskap, utveckla sitt mod, sin självkänsla och sitt självförtroende för att kunna övertyga andra och sälja in sina produkter, tjänster eller kanske ta in investerare. Det kan också handla om planering, verktyg och digitalisering, automatisering av uppgifter och skapa bättre flöden för sig själv och sitt företag.

​Under ett program kan vi även arbeta med följande: 

  • Insikter och förståelse kring sitt egna beteende och kommunikationsstil - och hur du kan övertyga andra.

  • Strategisk kompass, planering och struktur

  • Motiverande och mätbara mål - på organisatorisk, personlig och professionell nivå.

  • Autentiskt och Agilt ledarskap

  • Resultat 

  • Relationsskapande kommunikation

  • Feedback

  • Beslutfattande

  • Transformation och hantera förändringar

  • Expandera ledarkapaciteten och träning av ledar- och affärsförmågor.​

SEK 25500
Totalt att betala SEK 25500

Betalningsinformation

Alla transaktioner är säkrade med 256-bitars kryptering.