LIVSCOACHING

LIVSCOACHING - FÖR DIG SOM VILL VÄXA SOM MÄNNISKA!

Våra program levereras antingen fysiskt på plats eller digitalt. Dina behov styr hur vi lägger upp programmet. Programmet utgår från det som är viktigast för DIG och DITT LIV just nu. 

Så här går det till: 

1. Du bokar ett första strategimöte med din coach.

Detta samtal är alltid ett längre samtal. Under detta samtal går vi igenom behov och vilka verktyg du behöver för att nå de mål du önskar. 

2. Du får ett program 

Utifrån dina behov och dina målsättningar som vi identifierat under strategisamtalet kommer du att träffa din coach intensivt till en början för att sätta igång processen och få igång arbetet. Sedan träffar du din coach med längre mellanrum allteftersom.

3. Kontinuerlig coaching och personlig utveckling

Under programmets gång har vi avstämningar, mäter resultat och fortsätter arbeta mot dina mål - eller med de områden du önskar.

4. Avslut

Vid avslutningsmöte gör vi en utvärdering och summering samt lägger plan för fortsatt utveckling.

Du kan alltid förlänga programmet och våra program är helt skräddarsydda utifrån dina behov.Skräddarsytt upplägg och omfattning diskuteras vid första strategisamtalet.

Checka ut

Dubbelkontrollera gärna din e-postadress.
Vi skickar ditt kvitto eller faktura och annan viktig information till den här e-postadressen.

Fakturaadress

Deltagare

Order summary

photo-1440968872456-dec3196b9bee

LIVSCOACHING

Livscoaching

I livet behöver vi ibland ett bollplank, en coach, som stöttar i processen att växa som människa. Inte sällan händer livet och man ställs inför stora utmaningar och det är ofta i förändringar man behöver extra stöd. Det behöver inte handla om stora saker - men kan naturligtvis vara det - och ofta kan det yttra sig i en lite “nötande” obehagskänsla. Det kan röra sig om alltifrån relationer, stress till att bara känna att det inte känns riktigt bra - utan att egentligen veta vad det är man vill.

Med en livscoach kan du få klarhet kring vad du verkligen vill, hitta kärnan i din livsvision, skaffa mod, självförtroende och ökad självkänsla inför hinder och utmaningar eller bara lära dig att koppla av och oroa dig mindre. Det kan också handla om att stanna upp, stressa av och njuta mer. Oavsett vart du står kan du få stöd i att faktiskt ta dig vidare.

Här är några av de fördelar med att ta hjälp av en livscoach:

  • Insikter och förståelse kring sitt egna beteende, sina styrkor - och hur du kan utveckla dessa.

  • Visualisera din egna livsvision.

  • Ökad livsglädje!

  • Nå sina mål och ta ansvar för sina drömmar.

  • Expandera sig själv och bli en bättre och lugnare version av sig själv.

  • Mindre stress och större livsbalans.

SEK 1800
Totalt att betala SEK 1800

Betalningsinformation

Alla transaktioner är säkrade med 256-bitars kryptering.