VI ÄR ER FRAMGÅNGSPARTNER FÖR FÖRÄNDRING, MOTIVATION & ACCELLERATIONSKRAFT!

This is where you can write a bit more. Think of this as your "elevator pitch" or "sales letter". As always, make it clear and tie it back to your customer's success.

Tjänster

VI MATCHAR ERA BEHOV MED RÄTT KONSULT OCH COACH & RÄTT LÖSNING

För oss är ett samarbete med våra kunder långsiktigt och därför skräddarsyr vi alltid våra lösningar så att det är rätt för just er organisation, era ledare och medarbetare.

Vi börjar därför alltid med att boka ett förutsättningslöst navigeringssamtal, där vi tittar på era behov och vad ni har behov av och hur vi skulle kunna hjälpa er. Detta för att också säkerställa att ni får rätt lösning.

Under mötet kommer vi bl.a. prata om.

 1. Vilken vision och mission har ni?

 2. Hur ser era kort- och långsiktiga målsättningar ut?
 3. Hur ser er nuvarande situation ut?

 4. Vilka utmaningar har ni just nu?

 5. Vad behöver ni?
 6. Vilken/vilka typer av utvecklingsprogram/coaching har ni behov av?
 7. Hur känns det? Har vi en grund för ett bra samarbete?

Efter en kort presentation av varandra riktar vi fokus på er och de utmaningar ni står inför.


BOKA KOSTNADSFRITT MÖTE HÄR!

VAD ÄR EN CORPORATE SUCCESSCOACH?

Med en CORPORATE SUCCESSCOACH får ni ett helhetskoncept, där vi arbetar från ledning och styrning ner till ledare, team och individer i förändringsarbetet. En Corporate SuccessCoach bygger på metodiken kring vision och målarbete, där vi arbetar från ledning och ledare ner till team och individnivå. Det här är en omfattande tjänst som bygger på en helhetslösning och ett samarbete över tid.

Vi tror på ett långsiktigt samarbete, där vi är er partner på resan och ger stöd och support samt är er sparringpartner mot framgång.

Vi kan erbjuda kompletterande utbildningar, workshops och ledarskapsutveckling, samt coaching efter behov i samarbete med vår partner MyLeadership Center.

Med oss får ni ett komplett stöd och kan växa, utvecklas och skapa framgång för ert företag. 

Resultatet av att anlita oss som Corporate SuccessCoacher kan vara bättre måluppfyllelse, tillväxt, bättre lönsamhet och nöjdare, hälsosammare medarbetare. Även kundnöjdheten kan öka i den här typen av upplägg. Allt beroende på era målsättningar. 

VÅRA COACHER ÄR EXPERTER INOM:

 • Professionell Coaching
 • Tech.
 • Human Development
 • Kommunikation
 • Digital marknadsföring
 • Stesshantering & rehabilitering
 • Förändringsledning
 • Organisationsutveckling.
 • Innovationsledning.
 • Affärsutveckling
 • Personlig utveckling
 • Omställninng & outplacement

Med denna lösning har vi möjlighet att plocka in flera olika expertkonsulter och coacher inom olika områden - allt beroende på era behov!

Hos oss kan ni få stöd och coaching kring många olika frågor och vår erfarenhet är att det är bra om coachen har mycket erfarenhet och kunskap inom områdena de coachar på, då det ger er mest.

FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING

Med en säljcoach kan vi gå in och stötta säljorganisationen och coacha era säljare. Vi kan även hålla föreläsningar, workshops eller hålla i utbildningar kring försäljning. Dessa ges alltid i kombination med säljcoaching, då vi vet att vi behöver träna för att bli bra på sälj.

Våra säljcoacher kan ni anlita vid behov eller ha långsiktiga avtal med oss kring. Vi vill hjälpa er nå era mål!


LEDARSKAPSCOACH

En ledare bör alltid ha en coach - det är vår sanna övertygelse! Att som ledare ha en coach som man alltid kan vända sig till, få energi och sparring av eller lyfta svåra saker med kan vara ett stöd för - inte bara ledaren - utan hela organisationen. Det ger tryggare ledare som ger effektivare och mer högpresterande team. 

FÖRETAGSCOACH    

När vi går in som företagscoach är detta oftast för företagsledaren eller ägaren av ett företag. Här går vi in och coachar kring hela företag och det kan handla om alltifrån att se över sin affärsmodell till att ändra kundgrupp, att gå från att driva till att accelerera och skapa tillväxt. 

Att driva företag kan ibland vara svårt och ensamt och då kan en coach hjälpa till att ge perspektiv och energi framåt. 

STARTUP COACH

När du ska starta företag och driva upp en verksamhet från noll krävs både driv och uthållighet. Vår erfarenhet är att alla som driver företag och definitivt de som driver startups bör ha en coach - som sparrar, utmanar och stöttar i processen. 

Vi har lång erfarenhet av detta och därför erbjuder vi. alla startups att gå vårt accelerationsprogram. Detta erbjuds alla som köper våra coachprogram på minst 12 månader. Det är ett program som innehåller massor av utbildningar, tips och verktyg.

INNOVATIONSCOACH

Våra innovationscoacher stöttar i innovationsprocesser, kan hålla inspirationsföreläsningar, workshops eller seminarier. Vi erbjuder även utbildningar inom olika ämnen och kan även gå in som innovationscoacher där ni får nya perspektiv och nya infallsvinkar och kan accelerera innovationskraften. 

TEAM  & INDIVIDCOACH

Ibland kan ett team behöva en coach utifrån. Det kan vara vid konflikter - för att lösa en konflikt - eller för att ge stöd till teamet och ledaren. Här kan vi hålla utbildningsinsatser ihop med coaching och även andra delar. 

En teamcoach bör kombineras även med individuell coaching för att säkra beteendeförändring och således också förändringsacceleration. Har ni en kommande förändring eller projekt som ni behöver stöd i kan det vara en god idé att ta in en team och individcoach.

VAD DU FÅR:

Kreativa workshops

Med oss får ni nya perspektiv och där vi leder processen med. energi och passion för att främja kreativiteten. 

Fokuserar på handling 

Vi använder oss av olika verktyg för att konkretisera visionen ner till konkreta handlingsplaner.

Stärker den inre motivationen

Det som motiverar mest är den som kommer inifrån. Och det är den vi fokuserar vi på!

 Ett uppföljnings-verktyg 

Vi erbjuder även bra uppföljningsverktyg, där ledare kan följa upp handlingsplaner och ge feedback.

Egna reflektionsverktyg 

Med egna reflektionsverktyg kan medarbetare själva fundera kring sin egna situation - och hitta strategier för att göra något åt sin egna situation.

Work - Life Balance viktigt för framgång

Med work - life balance kan individer och ledare identifiera och agera preventivt för att minska ohälsa. 

Kontakta oss!

TACK för ditt meddelande!
Vi hör av oss så snart vi kan, senast inom 24 timmar. Bästa hälsningar, Teamet på MIN COACH Scandinavia

Instagram