BUSINESS GROWTH THROUGH HUMAN GROWTH
 

VI ÄR ER PARTNER FÖR
POSITIV UTVECKLING!

BOKA DIGITAL FIKA

MIN COACH

Välkommen till oss!

Vi tränar våra partners till framgång.

Med MIN COACH som er partner skapas hävstångseffekt - på riktigt. Vi arbetar långsiktigt och med beprövade metoder. Några av de positiva effekterna som vi har sett hos våra partners är:

KOM IGÅNG

ÖKAT VÄLMÅENDE, BALANS & MINSKAD STRESS

ÖKAD PRESTATION & PRODUKTIVITET

ÖKAD TRIVSEL & BÄTTRE ARBETSMILJÖ

ÖKAT FOKUS & MÅLUPPFYLLELSE

POSITIVT MINDSET & ÖKAD RESILIENS

ÖKAD INNOVATIONSKRAFT & PROBLEMLÖSNING

Utveckla ett starkt självledarskap - som stärker dig själv, teamet och företaget


Många av våra klienter har under lång tid arbetat i ohållbara situationer med höga stressnivåer i kombination med höga ambitionsnivåer. Som en följd av detta blir det svårt att hitta balans i sitt liv, sin karriär och i sitt personliga ledarskap.

Ett starkt självledarskap handlar om att leda inifrån och ut, vara autentisk och arbeta utifrån dina egna visioner, värderingar och mål samt skapa utrymme för det som får dig själv, din karriär och ditt liv att växa.

En plan för bolagets utveckling med fokus på människor, affärer och tillväxt


Under coachingen leder vi dig som ledare, ledningsgrupp eller styrelse genom en process, där ni får möjlighet att "stöta och blöta" olika frågeställningar, vi tittar på tänkbara möjligheter och konkretiserar era viktigaste prioriteringar.

Vår utgångspunkt ligger i er vision, era värderingar och era mål och utifrån detta skapar vi en konkret handlingsplan. Du får stöd som företagare och ledare för att bygga ett hållbart företag och en hållbar organisation.

Våra individuella utvecklingsprogram ger dig blended learning och coaching 


Vi tror på coaching, men också utvecklingsprogram, kunskapsöverföring och blended learning för att du ska nå ännu bättre resultat i ditt samarbete med oss.

Därför erbjuder vi även individuella utvecklingsprogram, där du som kund både får del av digitala utbildningar, övningar, verktyg och utvecklingsprogram. 

Dessa följs upp med coachingsessioner tillsammans med din coach och konkreta övningar. Du får också möjlighet att chatta med din coach och har möjlighet att träffa andra människor i samma situation.

photo-1534196511436-921a4e99f297

KOSTNADSFRI

"PROVA-PÅ" COACHING

Vi tror på ett långsiktigt samarbete, där vi är din partner på resan och ger stöd och support samt är din sparringpartner mot framgång. Därför är det viktigt för oss att du känner dig trygg.

Innehåll i en provsession:

  1. Vilka målsättningar och visioner har du?

  2. Hur ser just dina utmaningar ut?

  3. Vilka verktyg behöver du?
  4. Vilken typ av utvecklingsprogram har du behov av?
  5. Hur känns det? Har vi en grund för ett bra samarbete?
Ett gott resultat av prov-coachingen är att du har fått en bild av MIN COACH och hur coaching kan hjälpa dig samt en början till konkreta lösningar.
BOKA NU

VÅRA TJÄNSTER

Ledarskapscoaching

Vi erbjuder ledarskapscoaching och ledarskapsutvecklingsprogram. Allt utgår ifrån din individuella situation och vad just du behöver! 

Affärs- och företagscoaching

Vår affärs- och förertagscoaching är ett utvecklingsprogram, där vi utgår ifrån dig, ditt företag och din affär för att ge vad du och ditt företag behöver! 

Personlig utveckling & coaching

Vi arbetar med personlig utveckling och erbjuder alltifrån coaching till utvecklingsprogram på både individ och gruppnivå.

Teamcoaching 

Vi utvecklar team och grupper. Här gör vi först grundläggande arbete för att ge er bästa möjliga utvecklingsprogram, så att ni får det ni behöver. 

Organisationsutveckling

Vi hjälper organisationer med struktur, organisation och ledning. Här kan vi arbeta med alltifrån ledning och styrelse till implementering av vision och värdegrund.

Corporate SUCCESSCOACH

Vår tjänst Corporate SUCCESSCOACH handlar om att vi arbetar med hela organisationen och går in som framgångspartner.