VI ÄR ER COACH- OCH UTBILDNINGSPARTNER

This is where you can write a bit more. Think of this as your "elevator pitch" or "sales letter". As always, make it clear and tie it back to your customer's success.

VÅRA PROFESSIONELLA COACHER ÄR

SPECIALISTER PÅ

 • Professionell Coaching
 • Ledarskap.
 • Teamutveckling
 • Kommunikation
 • High Performance

 • Förändringsledning
 • Organisationsutveckling.
 • Innovationsledning.
 • Affärsutveckling
 • Personlig utveckling
Tjänster

VI MATCHAR ERA BEHOV MED RÄTT COACH & RÄTT LÖSNING

För oss är ett samarbete med våra kunder långsiktigt och för oss är det viktigt att ni får det som är rätt för just er organisation, era ledare och medarbetare.

Därför vill vi alltid börja med att boka ett kostnadsfritt samtal, där vi tittar på era behov och vad ni faktiskt behöver. Detta för att också säkerställa att vi ger er rätt lösning.

Under mötet kommer vi bl.a. prata om.

 1. Vilken vision och mission har ni?

 2. Hur ser era kort- och långsiktiga målsättningar ut?
 3. Hur ser er nuvarande situation ut?

 4. Vilka utmaningar har ni just nu?

 5. Vad behöver ni?
 6. Vad vi kan hjälpa er med?
 7. Hur känns det? Har vi en grund för ett bra samarbete?

Efter en kort presentation av varandra riktar vi fokus på er och de utmaningar ni står inför.


BOKA KOSTNADSFRITT MÖTE HÄR!

VÅRA PROFESSIONELLA COACHER ÄR ER FÖRLÄNGDA ARM FÖR ATT SKAPA HÅLLBAR TILLVÄXT, ÖKA VÄLMÅENDET OCH STÄRKA FÖRETAGSKULTUREN!

Det finns en mängd olika anledningar till att man anlitar oss på MIN COACH. Att individuellt stärka varje individ på ett sätt som gynnar hela bolaget eller organisationen 

ÖKA FÖRSÄLJNINGEN & MÅLUPPFYLLELSEN

En professionell coach kan hjälpa er att öka försäljningen. Med en coach får medarbetare, team och ledare mer fokus på de mål ni har satt upp och hittar sina egna vägar att bidra till att öka måluppfyllelsen. 

Vi har också renodlare säljcoacher, som ni kan anlita vid behov eller ha långsiktiga avtal med oss kring.

Vi vill hjälpa er nå era mål!

LÄS MER

STÄRK

LEDARSKAPET

Vi är av den sanna övertygelsen att varje ledare ska ha en coach! Att som ledare ha en coach som man alltid kan vända sig till, få energi och sparring av kan vara otroligt viktigt

Med en utomstående part kan ledaren lyfta utmaningar, sina egna svårigheter och andra svåra saker. MIN COACH är ett ovärdeligt stöd för ledaren - och för hela organisationen.

Det ger tryggare och effektivare ledare som skapar bättre förutsättningar för sina medarbetare och mer högpresterande team! 

 

LÄS MER

SVART BÄLTE I  

KUNDNÖJDHET

Se till att kundnöjdheten och servicen alltid är förstklassig! 

Med MIN COACH stärker vi teamet runt kunden, så att kunden får en fantastisk kundresa och kommer tillbaka många gånger om! Med kundservice 

LÄS MER

STÄRK ER 

INNOVATIONSKRAFT

När du ska starta företag och driva upp en verksamhet från noll krävs både driv och uthållighet. Vår erfarenhet är att alla som driver företag och definitivt de som driver startups bör ha en coach - som sparrar, utmanar och stöttar i processen. 

Vi har lång erfarenhet av detta och därför erbjuder vi. alla startups att gå vårt accelerationsprogram. Detta erbjuds alla som köper våra coachprogram på minst 12 månader. Det är ett program som innehåller massor av utbildningar, tips och verktyg.

ÖKA TRIVSELN &

STÄRK ARBETSMILJÖN

Våra innovationscoacher stöttar i innovationsprocesser, kan hålla inspirationsföreläsningar, workshops eller seminarier. Vi erbjuder även utbildningar inom olika ämnen och kan även gå in som innovationscoacher där ni får nya perspektiv och nya infallsvinkar och kan accelerera innovationskraften. 

STÄRK ERA

HÖGPRESTERANDE TALANGER

Ibland kan ett team behöva en coach utifrån. Det kan vara vid konflikter - för att lösa en konflikt - eller för att ge stöd till teamet och ledaren. Här kan vi hålla utbildningsinsatser ihop med coaching och även andra delar. 

En teamcoach bör kombineras även med individuell coaching för att säkra beteendeförändring och således också förändringsacceleration. Har ni en kommande förändring eller projekt som ni behöver stöd i kan det vara en god idé att ta in en team och individcoach.

Kontakta oss!

TACK för ditt meddelande!
Vi hör av oss så snart vi kan, senast inom 24 timmar. Bästa hälsningar, Teamet på MIN COACH Scandinavia

Instagram