FORSKNING KRING COACHING


Coachingens effekter

Det finns mycket forskning kring coaching och coachingen effekter. Enligt forskningsstudier så finns det starka effekter på ledare, medarbetare och företag som regelbundet använder sig av coaching. Coaching har avgörande effekt på ett flertal områden såsom:

74%
ökad måluppfyllelse*
60%
ökad prestation*
54%
förbättrade attityder och arbetssätt*
46%
ökad trivsel*

Samma studie från T. Theeboom et al, University of Amsterdam visade på ytterligare effekter av coaching, såsom:

  • En ökad självkänsla och känsla av personlig kontroll.

  • Lägre stressnivåer.

  • Förmåga att se vad som finns där, för att se på möjlig förbättring.

  • Får lättare nya perspektiv.

  • Ökning av innovativ och problemlösande kapacitet.

  • Personlig prestationsökning.

  • Intresset och färdigheterna för samarbete ökar.

  • Förbättrad laganda.

  • Coaching på beteendenivå och SMART:a-mål är inte lika effektiv på lång sikt som när de är kopplade till syfte, avsikter och värderingar.*

Källa: Metaanalys utförd av T. Theeboom et al, University of Amsterdam

VÅRA METODER

Vi använder oss av beprövade metoder och använder framför allt coaching i kombination med blended learning, utbildning och utvecklingsprogram. 

Vi tror starkt på att arbeta på nivåer som skapar verklig motivation inifrån. Vi arbetar därför mer utifrån värderingar, syfte och drivkrafter för att skapa verkliga och långsiktiga förändringar - både på individ och organisationsnivå. 

Genom att vi även kan erbjuda ett mycket bra ledningsverktyg i PQM® Systems, som vi är partners till, får även våra kunder ett bra verktyg att använda för förändringsledning, utveckling av verksamheten, målstyrning och ett verktyg som ger stöd i medarbetarsamtal och medarbetarutveckling.

 

BOKA MÖTE HÄR
Tjänster

Vi mäter effekten av våra program och vår coaching

För att du som kund ska veta att ni får effekt av ert samarbete med oss, mäter vi alltid effekten av vår coaching. Här är några av de saker vi mäter i våra coaching program, utbildningar och utvecklingsprogram.

Stress nivå

Måluppfyllelse

Trivsel

Personligt ledarskap

Självförtroende

Samarbete i teamet

Instagram