Köp- och användarvillkor

Villkor for köp

MIN COACH Scandinavia/ANSPIRA GROUP AB, härefter benämnd MIN COACH, gör det enkelt, säkert och fritt från obehagliga överraskningar vid köp. Här nedan följer våra fullständiga köpvillkor.

Garantier
Eventuella garantier som ges i förbindelse med köp av våra produkter och tjänster, kan nyttjas genom att förutsättningarna för att garantin uppfylls och att det ges skriftligt besked till oss senast innan garantin går ut. Önskar du att nyttja en eventuell avtalad garanti ber vi dig om att dokumentera att du har genomfört din del av avtalet. Vid bruk av garantin blir all tillgång till portalen, eventuella kurser och andra tjänster stoppat till följd av att garantibeloppet blivit slutbetalt. 
 
Kortbetalning
Vi accepterar Visa och MasterCard genom våra samarbetspartners  Paypal, Stripe och/eller Simplero. Alla transaktioner sänds krypterat via SSL (Secure Sockets Layer) och är 100% säkra. Kortköp är avgiftsfritt. Om beloppet inte går igenom och din betalning uteblir, genereras en faktura som skickas direkt till ert företag.

Faktura 

För företag erbjuder vi faktura med 10 dagars betalningsvillkor. Efter avtalad order erhåller du en orderbekräftelse och enligt denna framgår när faktura skickas beroende på vilka tjänster och produkter du köper av oss. 


Sälj till minderåriga 
Om du är under 18 år behöver du skriftlig tillåtelse från målsman för att beställa från oss.

Upphovsrätt 
Upphovsrätt © tilfaller MIN COACH Scandinavia / ANSPIRA GROUP AB, dess bolag och dess respektive partners. Alla rättigheter är skyddade. Det är strängt förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra något material som finns på MIN COACH webbsidor och portaler eller annat framtaget material. 
 
Bestämmelser för bruk av portalernas innehåll: 
Du köper tjänster och kan även köpa tillgång till portalens innehåll, kurser och andra tjänster under en period. MIN COACH och dess olika varumärken och deras produkter samt tjänster är skyddade av upphovsrätt
 
Du kan inte bruka produkter eller material som görs tillgängligt vid köp på ett sätt som kränker våra rättigheter eller på något sätt inte har blivit auktoriserat och godkänt av MIN COACH. Du får inte ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga ut, överföra, översätta, sälja skapa verk som kan härledas till oss, utnyttja eller distribuera på något sätt eller transferera (genom att skicka e-post eller använda andra elektroniska medier) något material från våra produkter eller tjänster. Duplicering, delning eller uppladdning av produktfiler för delning på nätsidor anses som att stjäla och kommer bli anmält i den grad lagen öppnar för det. 
 
Du kan dock ladda ner och skriva ut ett exemplar av enklare sidor på våra kurser, vår plattform för personligt och ikke-kommersiellt bruk, förutsatt att alla upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter respekteras och behålls. 
 
MIN COACH erbjuder coachings-, utvecklings- och utbildningsprogram för både individer, företag och ledare. Vid registrering kommer varje deltagare att få en inloggning med uppgifter om användarnamn och lösenord, samt en medlemsprofil för att kunna använda får portal. Inloggningsuppgifterna är personliga. Köper du produkter och/eller tjänster som företag är det viktigt att för varje individ som ska använda portalen, så krävs köp av flera licenser. 
 
Konfidentialitet
För oss är konfidentialitet och professionalism en självklarhet. Vi respekterer din integritet och du ska känna dig trygg i ditt samarbete med oss. Vid köp som privatperson och/eller företag, entreprenör och ledare av våra produkter, tjänster, medlemsskap, kurser och utvecklingsprogram kommer du komma i kontakt med andra deltagare i vissa fall. Då är det viktigt att poängtera att detta är ett ömsesidigt avtal om total tystnadsplikt. Vi respekterar din konfidentiella, privata information samt idéer, planer och företagshemligheter. Vid köp av våra produkter och tjänster samtycker du till att respektera samma rättigheter till andra deltagare, representater för MIN COACH och dess varumärken och parters i kurserna, i forum, vid gruppcoachningar och i alla andra sammanhang.  
 
Du är fri att diskutera dina personliga resultat från våra program, kurser och utbildningar. Däremot är alla erfarenheter och uttalanden, muntlig som skriftlig, från alla andra deltagare och/eller MIN COACH teamet och dess varumärken och partners strikt konfidentiellt och ska respekteras.

Ångerrätt för företagskunder: Kurser, konsultuppdrag, utvecklings- och coachingprogram samt alla andra tjänster och produkter
Våra tjänster och produkter som säljs till företagskunder har ingen ångerrätt om inget annat avtalats.

Ångerrätt för konsumenter och privatkunder av våra produkter och tjänster
Vid köp av våra produkter och tjänster erhåller du 14 dagars öppet kit enligt Svensk lag. Ångerrätten gäller från dagen då avtalet ingåtts. Önskar du att nyttja ångerrätten behöver du bara kontakta oss via mail på: team@mincoach.com innan dess att tidsfristen går ut. Vi betalar tillbaka pengarna senast 1 vecka från det att tidsfristen gått ut. Vi skickar tillbaka pengarna till samma konto som betalningen kom ifrån. 
 
Vi vill göra dig uppmärksam på att ångerrätten enbart gäller konsumenter och privatkunder och inte företagare och näringsverksamheter. Köper du våra tjänster, produkter, utbildningar, medlemsskap och kurser för utveckling av olika koncept och marknadsföring anser vi att du handlar som näringsidkare. 
 
Säkerhet & integritet
Vi använder SSL (Secure Socket Layer), vilket betyder att alla beställningar är krypterade, dvs helt säkra. MIN COACH garanterar att vi aldrig levererar dina personuppgifter eller e-postadresser till tredjepart, så länge det inte föreligger speciella grunder, såsom polis eller liknande. Du har rätt till att få till att få den information vi har registrerat om dig, och om du medar att den rä felaktig eller irrelevant, kan du alltid be om rättelse eller få utdrag från vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice.

Här kan du läsa mer om vår integritetspolicy: https://www.mincoach.com/integritetspolicy
 
Ansvarsbegränsning
MIN COACH, våra varumärken och koncept samt våra partners friskriver oss från alla ekonomiska krav som är knutet till någon av våra webbplatser, videos, nyhetsbrev, medlemssidor och portaler eller annat innehåll. Vi har kvalitetssäkrat innehållet i våra kurser, utbildningar och i våra utvecklingsprogram för att du som kund ska vara säker på att du får hög kvalitet. Vid köp av våra produkter, tjänster, medlemsskap, kurser, utbildnings- och utvecklingsprogram accepterar och godtar du, att du är fullt ansvarig för din egen framgång och resultat från deltagande i dessa. Vi erbjuder inga som helst garantier om intäkter eller resultat. Du är helt ansvarig för dina egna handlingar, dina resultat är helt beroende på personliga faktorer, inkluderat dina egna färdigheter, kunskaper, engagemang, Företagssamhet, nätverk och ekonomiska situation för att nämna några. 
 
Begränsning av ansvar
 Vid köp av våra produkter och tjänster samtycker du till att du brukar våra tjänster och produkter på eget ansvar och att dessa är  utbildnings- och utvecklingstjänster. Du fritar företaget, dess varumärken och koncept samt partners och deras anställda från ansvar för alla eventuella skador ska kan uppstå och för eventuella krav som kan uppstå i avtal mellan partners. Du accepterar alla eventuella risker, förutsägbara eller oförutsägbara. 
 
Ingen offentlig utpressning 
Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och vårt företag, samtycker du till att den enda arena för att lösa denna tvist skall vara i kommunikation mellan dig och företaget. Du samtycker till att du inte kommer delta i någon kommunikation med tredje part, offentlig eller privat, för att utöva offentlig utpressning på vårt företag.
 
Avtalet
Detta avtalet kan inte överlåtas till någon annan part, om inte annat avtalas. 
 
Uppsägelse av avtal
Vid köp av våra produkter och tjänster, samtycker du till att MIN COACH Scandinavia och ANSPIRA GROUP AB, kan avsluta det här avtalet och begränsa, säga up kundens medverkan i programmet utan att erhålla någon form av återbetalning, om kunden förstör för företaget, dess anställda eller för andra deltagare.
 
Tvister
Om tvisten inte löses vid förhandlingar mellan parterna, eller om det finns enoenighet eller tvist i förbindelse med detta avtalet kan detta lösas i rätten. 
 
Varsel
Eventuella varsel om oenighet som ges av någon av partnerna, kan ske vid personlig överlämning eller per post, som registreras och kvitteras. Varsel ska sändas till partnernas adresser som visas nedanför. 

Leveransplokt vid konkurs eller upphörande av MIN COACH Scandinavia

Om MIN COACH Scandinavia upphör vid konkurs eller annan orsak ska aktiva deltagare, klienter och kunder kunna ta del av hela programmet, utbildningen eller kursen innan dess att företaget läggs ned. 

Force majeur
Om MIN COACH Scandinavia eller dess partners förhindrat att leverera ska först ett annat tillfälle förhandlas om. Om det är orimligt i förhållande till arbetskonflikt eller någon annan omständighet där partnerna inte kan råda över den, så som brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelse eller uppror, upplopp, energistopp eller liknande - är MIN COACH fritt från allt ansvar. 
 
Kontaktuppgifter till företaget:
MIN COACH Scandinavia / ANSPIRA GROUP AB
Tel. 010-641 03 73
Org.nr: 556910-3418
 
Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med gällande Svensk lag.