Feedback - ett kraftfullt verktyg för ledare

Feedback

Feedback - ett kraftfullt verktyg för ledare!

När gav du feedback till dina medarbetare sist? Handen på hjärtat nu.

Feedback är nämligen ett ytterst kraftfullt verktyg för ledare. Det har till och med visat sig vara det beteendet som i högst utsträckning påverkar medarbetare att prestera och påverkar såväl trivsel, stress som arbetsmiljö på ett positivt sätt. KTH-forskaren Simon Elvnäs har gjort studier kring feedback och har observerat, i över tvåtusen videofilmer, hur ledare faktiskt beter sig i olika situationer. Det han har konstaterat i är, bland annat, att när man ställer frågan till ledare, så säger de att de använder feedback 40% av tiden. När han sedan tittar på observationerna så rör det sig snarare om tre-fyra procent av tiden och inte fyrtio procent. Ledare säger således att de gör något som de faktiskt inte gör! 

När vi då tittar på varför det är så viktigt med feedback och återkoppling anser jag att det finns flera väldigt goda anledningar till att implementera feedback som en del av sitt ledarskap och i sin organisation.

 1. Feedback ger bättre relationer och minskade konflikter. 
  Feedback är stärkande för relationerna i ett team, mellan medarbetare och ledare. Feedback bygger på empati, välvilja och är icke-dömande och när både ledare och medarbetare tränas i detta vågar man ge mer ärlig feedback. Det stärker tilliten och ökar förståelsen för varandras utmaningar. 
 2. Feedback ger lärande och utveckling. 
  När vi får återkoppling på vårt arbete och vår prestation, så utvecklas vi. Vi får veta vad som är bra, att vi är på rätt väg eller om vi behöver justera och ändra på något. Detta är ett mycket bra stöd och ger konkreta lärdomar och främjar utvecklingen. 
 3. Feedback ger motivation.
  När vi utvecklas och blir bra på något, driver det på den inre motivationen - som är den starkaste motivationskraften hos alla. Med feedback kan alltså du som ledare i hög grad påverka och hjälpa till att stärka motivationen hos dina medarbetare.
 4. Feedback höjer produktiviteten.
  När ledare ska ge återkoppling och feedback, så krävs det ett engagemang i sina medarbetare. Man behöver sätta sig in i, engagera sig i och lägga tid för att stärka relationerna till medarbetarna. Det har visat sig att ge sina medarbetare uppmärksamhet ökar produktiviteten (Hawthorne-effekten). Andra studier har visat på att feedback kan leda till hela 50% förbättring av gruppers prestation! Det är hissnande siffror!
 5. Med feedback kan man främja, korrigera och stödja rätt beteenden.
  Signaler styr ca 20% av vårt beteende, konsekvenserna motsvarar 80%. Våra arbetsinstruktioner eller mål kan liknas vid signaler, medan feedback på det vi har genomfört, alltså vår arbetsprestation, är en konsekvens. Med feedback, framför allt sådan som är positiv, kan man som ledare alltså styra mot ett önskat beteende och prestation och korrigera om något inte fungerar.
 6. Feedback minskar stress och ohälsa.
  När vi sätter mål är det inte alltid lätt att se hur långt man har kommit. Med återkoppling och feedback på det vi presterar innebär att vi kan mäta vår egen prestation. Att veta hur man presterar i förhållande till sina mål minskar stressen. Att också se sin del i det stora hela gör att man känner sig betydlig och viktig i sammanhanget.
 7. Att ge feedback är en gåva
  Att ge feedback med välvilja är verkligen en gåva! Genom att ge sina medarbetare och få alla inom organisationen att arbeta med återkoppling och feedback skapar en väldigt givande och empatisk arbetsmiljö. 
 8. Feedback ger modiga och innovativa medarbetare som vågar testa nya saker
  När vi arbetar med feedback tillåts medarbetare testa nya saker, som kan leda till nya och innovativa idéer. Det gör att i en snabbfotad och agil organisation krävs det att man arbetar systematiskt med feedback. 

Feedback är empatisk kommunikation som grundar sig i välvilja. Välvilja att stödja, utveckla och förstå sina medarbetares situation och utveckling. Just att man som medarbetare blir sedd och bekräftad gör att tilliten blir starkare och relationerna tryggare, samtidigt som det också är en av våra grundläggande mänskliga drivkrafter. Likväl är också bristen på feedback direkt skadlig för en organisation. Bristen på återkoppling skapar nämligen otrygghet och kan ge ohälsa. Därför är det inte konstigt att feedback är väldigt viktigt! 

För att organisationer, företag och ledare ska lyckas bättre med återkoppling krävs att du som ledare ser och förstår nyttan med feedback och utbildas i vad bra feedback är. HR behöver stötta organisationens ledare med denna kunskap och skapa processer som understödjer snabb feedback och systematiskt arbete med återkoppling. Det finns idag väldigt kraftfulla verktyg för att stötta just dessa beteenden. Vi på MIN COACH är experter på att stötta ledare i att stärka sin förmåga att ge feedback och att systematiskt arbeta med återkoppling. Att ha en coach som stöd för ledare är bra för att utveckla nya eller förstärka vissa beteenden och kan ge ett bra stöd i den processen. Vi erbjuder kurser i feedback och återkoppling, som också innehåller utvecklingsprogram särskilt utformade för ledare. Denna utbildning finns även för medarbetare och team.

Det finns också andra verktyg som kan vara till stöd för ledare, organisation och medarbetare. Vi är partner till PQM® systems som är en plattform för att stödja just ledare i återkoppling och feedback. Vår utbildning och en implementering av PQM® systemet är en mycket bra insats för att få till feedback arbetet på ett systematiskt sätt.

Är du intresserad av att veta mer – hör gärna av dig till mig!

Kontakta gärna oss så berättar vi mer! 

Och så lite feedback till dig som har läst det här långa inlägget – Tack för att du tog dig tid! ;-)

0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!