Lead by heart - kraften i empati

leadbyheart

De positiva effekterna av empatiskt ledarskap

När det kommer till ledarskap är det en ledaregenskap som är viktigare än andra. En av de allra viktigaste egenskaperna medarbetare önskar sig är att bli sedda, lyssnad på och genom empati också bli förstådda utifrån deras egna situation och deras behov. Det är ganska enkelt, men ändå finns det ett stort gap mellan vad ledare tycker om deras egna ledarskap och så som deras medarbetare tycker. 

Vi vet redan att empati har positiv effekt på människor och relationer. Men ny forskning visar att empati också är viktigt för alltifrån resultat och tillväxt till innovation. 

Great leadership requires a fine mix of all kinds of skills to create the conditions for engagement, happiness and performance, and empathy tops the list of what leaders must get right. 
Tracy Brower


Faktum är att empati också fungerar som ett motgift för mental ohälsa och stressrelaterade sjukdomar samt påverkar motivation, engagemang och en mängd andra saker. 

När vi arbetar hårt och får stressrelaterade problem, såsom sömnproblem, relationsproblem eller kanske till och med är på randen att bränna ut oss, kan empati vara otroligt kraftfullt och bidrar till positiva effekter på både ledare, individer och team. 

En studie som är gjord av Catalyst fann att empati har en positiv effekt på så många aspekter av business, innovation och livet I sig. 

När de tittade på aspekterna av innovation, så fann de att den empatiska ledaren ökar den innovativa mentaliteten. I studien, så rapporterade 61% av medarbetarna att de kände att du var innovativa i jämförelse med endast 13% av medarbetare med mindre empatiska ledare. 

Den empatiske ledaren ökar även nivåerna av engagemanget inom teamen. 76% av medarbetarna som upplevde empati från deras ledare rapporterade att de var engagerade I jämförelse med endast 32% av de som upplevde mindre empati. 

Det som är särskilt intressant är att empati också påverkar förmågan att behålla sin personal. Så mycket som 57% av kvinnor uppgav att de troligen inte skulle lämna deras företag om deras omständigheter skulle respekteras och värdesatta av företagets ledare. 

Inkludering påverkas också av empati. 50% av medarbetare med empatiska ledare rapporterade att deras arbetsgivare var inkluderande, i jämförelse med bara 17% av de med mindre empatiska ledare. 

Work-Life balansen blir mer balanserad med ledare som är empatiska, där 86% rapporterade att de hade förmåga att navigera kraven från både arbete och livet. Detta kan jämföras med 60% av dem som upplevde mindre empati från sin ledare. 

Även samarbete, mental hälsa och stress påverkas. Enligt en studie publicerad av Evolutionary Biology, såg man t.ex. att samarbetet blev bättre och till och med fick människor att bli mer empatiska. Empati föder, med andra ord, empati. Även hälsonivåerna ökar och stressen minskar. 

Leda med hjärtat och empati

Så hur kan du applicera empati på en daglig basis och hur kan du som ledare utöva empati I ditt ledarskap? 

Empati kan handla om kognitiv empati där vi tar in en annan persons tankar i en viss situation, eller emotionell empati, där vi fokuserar på känslorna hos den andra personen. Dessa olika sätt fungerar like bra, men för att bli framgångsrik ledare handlar det om att ta in andras situation, deras oro och också hantera deras utmaningar direkt. Det handlar alltså om att agera och ta tag i saker som inte fungerar. 

Du behöver alltså inte vara en expert på mental hälsa för att visa att du bryr dig och ser dina medarbetare. Det behövs inte så mycket, utan mer kolla av, lyssna, ställa frågor och vara uppmärksam på vad medarbetaren vill dela med sig till dig, vara öppen och även kunna läsa mellan raderna. Finns det något bakom det som medarbetaren uttrycker? 

Empatiskt ledarskap handlar också om att ta till handling. Om du säger till dina medarbetare att de ska agera på ett visst sätt - visa då vägen och agera på det önskvärda sättet själv! Det är inte alltid lätt, men otroligt viktigt för att du ska få människor att känna tillit och förtroende för dig som ledare. Att använda empati och sympati för sina medarbetare och genom att visa att alla i teamet ska komma till tals och att allas tankar och åsikter är lika värda - fastän man inte håller med - är också en del av empatiskt ledarskap. Det handlar om att ta in allas åsikter för att sedan komma fram till vad som är bäst lösning för teamet. Då är det viktigt att ta in allas åsikter - i bara dem som pratar mest. Då skapas också de bästa lösningarna!

Tänk också på att genom att du får andra att växa - kommer de också känna sig värdefulla för teamet, lyssnade på och att deras åsikt spelar roll. För människor kommer inte ihåg en person genom vad du säger - utan hur du får dem att känna! 

Summering

Empati skapar positiva relationer och kultur och det driver dessutom resultat och innovation. Empati är ingen ny företeelse men det finns nu studier som faktiskt visar på dess betydelse och hur viktigt det är för framtidens ledare att anamma ett empatiskt förhållningssätt kopplat till sitt ledarskap. 


0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!