En ledare är ingen coach

LEDAREN=COACH?

Ledarskap och coaching

Hur hänger egentligen ledarskap och coaching ihop? Under de senaste åren har många börjat använda sig av ett coachande ledarskap och coachande förhållningssätt, vilket har gjort att många människor förstått nyttan med coaching. Och det ger effekter, det har konstaterats. Bland annat tycks det som om ledares användande av coachingfärdigheter har större effekt på jobbtillfredsställelse och medarbetares utveckling än på prestation i sig, enligt en metastudie genomförd av Joel Di Girolamo och J Thomas Tkach från ICFs globala forskningscenter där man tittat på forskning kring det alltmer populära användandet av coachingfärdigheter i ledarskap. An exploration of managers and leaders using coaching skills.”

Det enskilt största en organisation kan göra för att minska effekter av vanligast förekommande svårigheter - som t.ex. bristande medarbetarengagemang och hög personalomsättning - är, enligt studien, att implementera en coachande kultur.

Det har också visat sig att ledare som använder ett coachande förhållningssätt i sin ledarstil har positiva effekter och är uppskattat bland medarbetare. Managers och ledare som hade mest positivt inflytande på sina anställda hade en tydlig övervikt mot en faciliterande roll/coachande förhållningssätt. De färdigheter som signifikant sticker ut som mest nämnda positiva förmågor hos en chef är kraftfulla frågor och ett aktivt lyssnande, typiska kärnkompetenser hos en coach. 84 % av de svarande ansåg att det vore en fördel att arbeta för en manager/ledare som hade genomgått en coachutbildning.

MEN ska ledaren verkligen vara coach?!

Under de senaste åren har det diskuterats mycket kring att ledaren ska använda sig av ett coachande ledarskap och en del har till och med hävdat att ledaren ska vara coach. Detta anser vi är ett misstag! Att ledaren använder ett coachande ledarskap eller coachande förhållningssätt är absolut mycket bra, MEN ledaren ska INTE vara coach. En coach och en ledare kommer nämligen in i samtalet ur helt olika infallsvinklar och det är här det kan bli så fel om ledaren agerar coach. 

Att vara ledare är komplext och där man behöver ta in flera olika aspekter - man kan inte bara använda sig av ett coachande ledarskap rakt av - utan måste titta ur fler infallsvinklar. Är det verkligen coaching din medarbetare eller ditt team behöver just nu? Det kanske är instruktioner och ett mer stöttande ledarskap som krävs i den situationen som medarbetaren eller teamet befinner sig i just nu. Oavsett, så anser vi att det är viktigt att påminnas om att ledaren behöver ta in så mycket mer och behöver ta hänsyn till så många fler faktorer än en renodlad coach. Ledaren behöver ta in alltifrån organisatoriska faktorer till individens egna agenda. Dessutom har ledaren själv oftast en egen agenda eller ska ansvara för organisationens agenda.

Ledaren är dessutom lönesättande - och befinner sig inte på samma nivå som medarbetaren. Det här är viktigt att komma ihåg när vi pratar coaching. Coaching är en metod som bygger på förtroende och där det är viktigt att motparten öppnar upp för att göra beteendeförändringar eller ändra tankesätt. Det är här det blir svårt för ledaren att faktiskt komma in under skinnet och skapa verklig förändring, anser vi. 

Med ovanstående argument anser vi att ledaren absolut INTE ska vara coach! Men gärna använda sig av ett coachande förhållningssätt och coachande ledarskap. Det är också positivt att ledaren gått en coachutbildning för att lära sig coaching på en djupare nivå.

Använd externa coacher som katalysatorer

Istället är vi av den övertygelsen att varje organisation bör ta in externa coacher som stöd i förändringsprocesser, som facilatorer vid organisationsförändringar, innovationsledning och i olika utvecklingsprojekt. Framför allt kan externa coacher stötta i att implementera vision, värdegrundsarbete samt stärka måluppfyllelsen. Genom att ta in externa coacher kan också beteendeförändringar främjas och innovation accellerera, samt förändringsbenägenheten och förändringstakten öka avsevärt. Att anlita coacher är också ett stöd för ledare som kan få stöd i sitt egna ledarskap och hur man ska hantera olika situationer. 

Prata gärna med oss om just du och din organisation är intresserad av att veta mer!

BOKA MÖTE HÄR

0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!