Att träna sin självkänsla skapar mer MOD

Beige och Vit Traditionell Livet Citat Instagram Story (Instagram-inlägg)

Självkänsla och mod - och hur du stärker ett MODIGT LEDARSKAP

Visste du om att din självkänsla påverkar dina beslut och din förmåga att gå emot din inre rädsla? När vi ska göra något som vi känner oss rädda för - t.ex. att prata inför publik - signalerar vår hjärna att "hjälp, det här är farligt". Det här är fullständigt naturligt hos oss människor, men här gäller det att arbeta mot vår hjärna och få den att lära om. Lyssnar vi på den där inre rädslan tar vi oss aldrig vidare och kan utvecklas som människa. Vi tar oss alltså inte utanför vår komfortzon. Det här känner nog de flesta oss igen oss i.

Men hur hänger då självkänsla och mod ihop? Jo, när vi har en stark självkänsla litar vi på vår egen förmåga att hantera det vi möter, vi litar på vår förmåga att lyckas eller lära något av det gör om vi inte lyckas fullt ut. Vi litar på vår förmåga att kunna hantera det som kommer av att gå emot vår rädsla. 

En svag självkänsla föder rädslan. Vi väljer att lyssna till den inre rösten, för vi litar inte på oss själva och vår egen förmåga. Vi begränsar oss och nöjer oss med att "det är ingen idé, det kommer ändå inte gå"

MOD och ledarskap

MOD är en viktig egenskap för dig som ledare och företagare. Du behöver utmana dig själv och du behöver hjälpa dina medarbetare att blir modigare. Vi pratar sällan om MODIGT LEDARSKAP - där det handlar om att ta bort sitt ego och handla i egenskap av ledare som gör det bästa för företaget och för sina medarbetare. Alldeles för många ledare agerar utifrån sitt eget ego och blir därmed slavar under egot - rädda ledare, helt enkelt. Det vi behöver är MODIGA ledare som vågar stå upp för det som är rätt, vågar stå rakt när det blåser, vågar ta modiga beslut som gynnar både företaget och medarbetarna och som vågar gå emot intern "politik".

Ofta ser jag alldeles för mycket "politik" och egna agendor hos svaga chefer och i organisationer. Det gör att företag och organisationer blir ineffektiva och går betydligt sämre än de borde, att medarbetare mår sämre och inte känner tillit till sin ledare och sin arbetsgivare. På sikt gör det att hela förtroendet för arbetsgivaren, ledaren eller hela företaget riskerar att urholkas. 

Med ett MODIGT LEDARSKAP tar ledaren beslut som ibland kan vara obekväma, men som är rätt för företagets utveckling. En modig ledare ser utanför sitt egna ego och stöttar sina medarbetare i att testa, försöka och göra saker som ligger utanför sin komfortzon. Som främjar ett lärande förhållningssätt, som utmanar och som stärker individers självkänsla. Genom att varje individ växer - växer ofta också företaget. 

Vad du kan göra för att stärka ditt och dina medarbetares MOD

Först behöver du stärka ditt eget mod genom att träna din självkänsla. När du blir tryggare i att göra sådant som du känner osäkerhet eller rädsla inför tränar du din mod-muskel. Ofta när vi känner rädsla grundar det sig i en känsla av "jag klarar inte det här". Tillåter vi att rädslan vinner minskar vår självkänsla och vi begränsar vårt handlingsutrymme. Du har all makt att faktiskt inte tillåta detta. Säg istället "Allt kommer gå bra" eller "Oavsett vad som händer, kommer allt att bli bra". 

Här kommer några tips på hur du kan göra för att stärka ditt mod: 

  1. Se till att utmana dig själv regelbundet: Gör saker som du känner dig obekväm med. Reflektera över vad som händer och vad rädslan säger till dig. Upprepa mantrat "Oavsett vad som händer kommer det att blir bra", eller "Jag klarar detta".
  2. Skriv ner dina reflektioner: När du genomfört det du tyckte var obehagligt, reflektera över vad du lärde dig och hur det känns efteråt. Ta in den känslan och använd den nästa gång du ska göra något. Då kan du använda den för att hantera din rädsla. 
  3. Skriv tacksamhetsdagbok: Du har säkert hört det förr - men att skriva en tacksamhetsdagbok stärker din känsla av välbehag och din självkänsla. Skriv ner vad du är tacksam över, vad du lärt dig under dagen och vad du har gjort bra.
  4. Klargör och nå dina mål: Genom att du identifierar dina mål och gör vad du kan för att uppnå dem kommer du också känna en känsla av makt och tillfredsställelse. Genom att du tar dig och dina önskningar på allvar säger du också att du och dina mål är viktiga. 

Så här kan du hjälpa dina medarbetare att stärka sitt mod: 

  1. Hjälp dina medarbetare att utmanas: Hjälp dina medarbetare att identifiera sina rädslor och utmana dem att göra saker som går emot dessa. Om du märker att rädsla hindrar personen att agera utmana denna genom att ge personen uppgifter, där personen "tvingas" utmana sina rädslor. 
  2. Visa tillit till dina medarbetare att klara svåra uppgifter. 
  3. Ha en lärande atmosfär, där varje lärdom är en utveckling. För varje "misstag" (använd inte ordet misstag) ge det uppmärksamhet i positiva ordalag och där hela gruppen får lärdomar utan att nämna namn (om inte hen vill).
  4. Arbeta upp en tillåtande och tillitsfull relation till dina medarbetare genom kontinuerliga samtal, uppföljningar och feedback.
  5. Lyft fram MOD som en styrka i gruppen och ta exempel från dig själv och de andra i gruppen. Det inspirerar och kan ge fler mod att utmana sig själva.
  6. Lär dina medarbetare hur de kan utmana sig själva: se avsnittet "tips på hur du kan göra för att stärka ditt mod".

Hoppas att detta kan stärka dig och ditt team att blir mer modiga!

Lycka til! 

Bästa hälsningar,

Carolina från MIN COACH

0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!