Verktyg som stödjer rekrytering, samt ledar-, team- och utveckling

Kopia av Enkelt Foto Citat Instagram Inlägg

VI KAN NU STÖDJA DIG MED ANALYSER PÅ ORGANISATIONS-, LEDNINGS- OCH INDIVIDNIVÅ!

Nu kan vi erbjuda dig som ledare, säljare, ert team och er organisation verktyg för utveckling och insikter för lärande och kommunikationsverktyg. Extended DISC verktyget är ett jättebra analysverktyg som ger kunskap och möjlighet till utveckling genom rapporter som beskriver både styrkor och utvecklingspotential.
Du kommer se tydliga möjligheter att förbättra kommunikationen, ditt ledarskap, ert teamwork och produktiviteten för att uppnå en högre grad av lönsamhet och bättre resultat i verksamheten!

Ett verktyg som ger dig möjlighet till utveckling och beteendeförändring

Med Extended DISC som verktyg får du stöd i din utveckling och beteendeförändring främjas. För dig som ledare eller företagare, så har vi Ledarprofiler, där du får stöd i att utveckla och förstå din egen ledarstil och kommunikationsstil, samt få konkreta förslag på hur du kan utvecklas. En teamanalys kan också stödja ledningen att fatta rätta beslut kring delegering, rekrytering, rollfördelning mm. Teamanalysen innehåller uppgifter som teamets ledning kan använda för att skapa mera kunskap inför beslutsfattande samt för att tydliggöra och effektivisera kommunikationen.

Extended DISC plattformen gör det möjligt för dig att analysera information från olika perspektiv, även på organisationsnivå. Du kan analysera resultat mellan olika grupper, distrikt och team. Du kan även analysera hela organisationen för att få en överblick över vilka beteenden som skapar er kultur.

Är du nyfiken och vill veta mer? Boka då möte med oss idag, så kan vi berätta mer!

BOKA MÖTE HÄR! 

 

 

0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!