Coaching och dess effekter

Kopia av Simple and Minimal Fashion Promotion Instagram Post

Att ha en personlig coach kan vara en väldigt bra investering. Coaching har nämligen bevisade effekter! Vi på MIN COACH vet att coaching är ett kraftfullt verktyg och det är också något som styrkts i forskning.

Coaching har visat sig stärka ledarskapet, förmågan att nå uppsatta mål och prestationen har ökat. Trivselfaktorerna har dessutom ökat och attityder och arbetssätt har förbättrats.


Som coach ser vi effekterna av coaching på nära håll. Vi ser människor växa och när människor växer skapas också energi framåt som påverkar såväl omgivningen som de sammanhang dessa människor rör sig i. När vi coachar företagare, ledare och entreprenörer ser vi detta på mycket nära håll. Coachingen får effekter på utvecklingen av företaget, det egna ledarskapet, produktiviteten och självförtroendet ökar. Med ett ökat självförtroende ökar också möjligheterna att nå sina mål, öka försäljningen och lyckas ta företaget till en nästa nivå.

Läs gärna mer om forskning och coaching här:

FORSKNING OCH COACHING

Det här är coachning

För oss på MIN COACH handlar coaching om en framåtskridande rörelse, att arbeta möjlighetsbaserat och med en "Sky-is-the-limit attityd". Det innebär i korthet att skapa handlingskraft hos våra klienter kopplat till de mål som de sätter upp. Det handlar om att titta på möjligheterna att komma runt hinder och att hela tiden träna sig i nya färdigheter. Att låta sig coachas är att investera i sin egen utveckling, i sig själv och sitt liv. 

Coaching tittar på framtiden - det vi kan påverka. Det skiljer sig därmed från t.ex. terapi, som mer riktar in sig på historien - alltså det vi inte kan påverka. Coaching är inte ett verktyg för dig som behöver terapi, behandling från psykolog eller liknande. Coaching är inte heller mentorskap, som är mer inriktad på att någon som är mer senior inom ett område ger råd.  

Anledningarna till att du ska ta hjälp av en coach!

Coachingen hjälper dig till ökade självinsikter och vad i ditt liv som har påverkat den du är idag, men syftar framför allt till att se och plocka fram:

- Vem du egentligen är.

- Vad du egentligen vill, vad du vill ha mer av respektive mindre av i ditt liv.

- Vad du önskar dig och vilka mål du vill uppnå.

- Vilka styrkor du har och vad du behöver utveckla. 

- Du får tränas i nya förmågor, får feedback genom att själv testa att göra och har någon som håller dig ansvarig.

- Coaching handlar om att skapa aktivitet - vilket skapar rörelse. Det gör att du kommer närmre dina mål varje gång.

- Du får en person som lyssnar aktivt, utan avbrott och som är icke-dömande. 

- Du får en person som tror på dig, din förmåga och att du har allt du redan behöver. 

- Du får möjlighet att tänka igenom dina egna svar och tänka till kring var du är, vad du vill och hur du kan nå dit.

I ett sådant samtal finns det möjlighet att ta plats och utvecklas, vilket ger ökat självförtroende, självtillit och mognad. Du som coachas får hjälp att hitta dina egna vägar och lösningar, vilket ökar motivationen och din effektivitet.

Forskning visar också att den som själv kommer med en lösning blir mer motiverad och bättre på att genomföra lösningen jämfört med någon som blir tillsagd att göra på ett särskilt sätt.

Förändringar hos dig blir därför grundade och hållbara över tid.

Så... är coaching något för dig?

Coaching kan vara något för dig som vill utvecklas och få hjälp i att utvecklingen går åt rätt håll och håller tempo.

Du som coachas får störst utväxling av coachingen om att du är motiverad till att jobba med dig själv, vill utvecklas och är beredd att göra förändringar i ditt liv. Du kanske står inför en förändring i ditt arbete och behöver stöttning i din nya roll. Kanske har du kört fast och vet inte hur du ska ta dig vidare.

Coaching fungerar i många olika situationer och ger effekt inte bara för dig som person, utan har även stor bäring på den organisation du jobbar i. En effektivare och mer grundad chef eller medarbetare kommer till stor nytta och glädje för hela organisationen.

Är du nyfiken?

Då kan du testa - helt gratis! 

BOKA PROVCOACHING NU!
0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!